Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
outlinefalse
stylenone
typelist
printablefalse

5:0.1 (62.1)В РАЗІ неможливості кінцевого розуму людини усвідомити те, яким чином неосяжний і величний Бог, Всесвітній Отець, сходить зі своєї вічної обителі в безмежній досконалості аби зблизитися з окремою людською істотою, незважаючи на цю неможливість, кінцевий інтелект людини все одно може бути певним стосовно істинного факту єднання з божественним на тій тільки підставі, що істинна й справжня частка живого Бога постійно перебуває в розумі кожного морально свідомого смертного Урантії із нормальним розумом. Настроювачі Мислення, які оселяються в людині, є частками вічного Божества Райського Отця. Вам не треба шукати Бога десь далеко, поза межами присутності духовної реальності й усвідомлення внутрішнього досвіду своєї власної душі; саме тут ви можете знайти Бога та спробувати дійти із ним єдності.

...

5:4.15 (68.3)Вивчаючи релігійне життя Ісуса, сприймайте його позитивно. Думайте не стільки про його безгрішність, скільки про його праведність, його сповнене любов'ю служіння. Ісус звеличив пасивну любов, розкриту в єврейській концепції про небесного Отця, до вищого рівня активної, прихильної до створінь любові Бога, який є Отцем кожної окремої індивідуальності, і навіть грішника.

5.

...

Богосвідомість

5:5.1 (68.4) Джерелом моралі є аргументація самоусвідомлення; мораль вища тваринного рівня свідомості, однак, незважаючи на це, мораль є цілком і повністю еволюційною за своїм походженням. Під час свого розгортання, крім всього іншого, людська еволюція передбачає розвиток усіх необхідних обдарувань, які є передумовами наділення людини Настроювачами Мислення та присвячення людству Духа Істини. Але досягнення певних моральних рівнів не звільняє людину від необхідності реальної боротьби за своє земне життя. Фізичне оточення людини передбачає боротьбу за існування; соціальні умови вимагають етичних адаптацій; моральні обставини вимагають прийняття певних рішень, які б ґрунтувалися на вищих досяжних людині мотивах; духовний досвід людини, що усвідомлює існування Бога вимагає від неї знайти його і щиро прагнути бути подібним до нього.

...