65 Вищий Контроль Еволюції

65:0.1 (730.1) ОСНОВНИЙ еволюційний матеріальний життя - передрозумне життя - є формулюванням Майстерні Керувальницької Фізики та службою передачі життя Семи Майстерних Духів разом з активною службою призначених Несучих Життя. В результаті спільної діяльності цієї трискладової творчості розвивається організмальна фізична здатність для розуму - матеріальні механізми для інтелектуальної реакції на зовнішні середовищні подразники та, пізніше, на внутрішні подразники, впливи, що походять з самого організмального розуму.
65:0.2 (730.2) Існують, отже, три відмінні рівні виробництва та еволюції життя:
65:0.3 (730.3) 1. Фізично-енергетична область - виробництво ємності розуму.
65:0.4 (730.4) 2. Служіння розуму допоміжних духів - вплив на духовну ємність.
65:0.5 (730.5) 3. Духовне наділення смертного розуму - що завершується даруванням Настановника Мислення.
65:0.6 (730.6) Механічні, непіддающіся навчанню рівні організмальної середовищної реакції належать до доменів фізичних контролерів. Допоміжні духи розуму активують та регулюють адаптивні або немеханічні, піддающіся навчанню типи розуму - ті механізми відповіді організмів, що здатні навчитися на власному досвіді. І, коли допоміжні духи розуму таким чином маніпулюють потенціалами розуму, так само Несучі Життя здійснюють значний розсудливий контроль над середовищними аспектами еволюційних процесів аж до появи людської волі - здатності пізнати Бога та вибору поклоніння Йому.
65:0.7 (730.7) Інтегрована функціонування Несучих Життя, фізичних контролерів та допоміжних духів розуму визначає хід органічної еволюції на заселених світах. І це пояснює, чому еволюція - на Урантії чи деінде - завжди має ціль і ніколи не є випадковою.
65:1.1 (730.8) Несучі Життя наділені потенціалами перетворення особистості, якими володіють дуже мало порядків створінь. Ці Сини місцевого всесвіту можуть функціонувати у трьох різних фазах буття. Зазвичай вони виконують свої обов'язки як Сини середньої фази, так як саме в цьому стані вони з'явились. Але Несуче Життя в такому стані існування не могло б функціонувати в електрохімічних доменах як конструктор фізичної енергії та матеріальних частинок в живих існування.
65:1.2 (730.9) Несучі Життя можуть функціонувати і функціонують на наступних трьох рівнях:
65:1.3 (730.10) 1. Фізичний рівень електрохімії.
65:1.4 (730.11) 2. Звичайна середня фаза квазі-моронтийного буття.
65:1.5 (730.12) 3. Високорозвинений напівдуховний рівень.
65:1.6 (731.1) Коли Несучі Життя готуються до здійснення життєвої імплантації та після того, як вони вибрали місця для такої діяльності, вони викликають архангельську комісію трансмутації Несучих Життя. Ця група складається з десяти порядків різноманітних особистостей, включаючи фізичних контролерів та їхніх співробітників, і очолюється головним з архангелів, який діє в цій якості за мандатом Габріїла та з дозволу Древніх Днів. Коли ці істоти належним чином входять в коло, вони можуть виконувати такі модифікації у Несучих Життя, які дозволять їм негайно функціонувати на фізичних рівнях електрохімії.
65:1.7 (731.2) Після формулювання життєвих шаблонів та належного завершення матеріальної організації суперматеріальні сили, що відповідають за розповсюдження життя, негайно стають активними, і життя існує. Після цього Несучі Життя негайно повертаються до своєї звичайної середньої фази особистісного буття, в якій вони можуть маніпулювати живими одиницями та маневрувати розвиваючимися організмами, хоча вони позбавлені здатності організовувати - створювати - нові шаблони живої речовини.
65:1.8 (731.3) Після того, як органічна еволюція пройшла певний шлях і в найвищих еволюційних організмах з'явилася воля типу людини, Несучі Життя повинні залишити планету або взяти обітниці відмови від спроб подальшого впливу на хід органічної еволюції. А коли такі обітниці добровільно приймаються тими Несучими Життями, які вибирають залишитися на планеті як майбутні радники тих, кому буде доручено доглядати за новоеволюційними істотами волі, то викликається комісія з дванадцяти, яку очолює голова Вечірніх Зірок, діючи за владою Системного Суверена і з дозволу Габріїла; і негайно ці Несучі Життя перетворюються на третю фазу особистісного буття - напівдуховний рівень буття. І я функціоную на Урантії в цій третій фазі існування з часів Андона та Фонти.
65:1.9 (731.4) Ми очікуємо часів, коли Всесвіт може бути осяяний світлом і життям, до можливої четвертої стадії буття, де ми будемо повністю духовними, але нам ніколи не було розкрито, якою технікою ми можемо досягти цього бажаного та високорозвиненого стану.
65:2.1 (731.5) Історія підйому людини від водоростей до панування над земною створінням є насправді романом біологічної боротьби та виживання розуму. Прародичі людини буквально були слизом і мулом океанського дна в повільних та теплих затоках і лагунах великих берегових ліній давніх внутрішніх морів, ті самі води, в яких Несучі Життя встановили три незалежні імплантації життя на Урантії.
65:2.2 (731.6) Дуже мало видів ранніх типів морської рослинності, які брали участь у тих епохальних змінах, що призвели до виникнення організмів на межі тваринного та рослинного світу, існують до сьогоднішнього дня. Губки є нащадками одного з цих ранніх проміжних типів, тих організмів, через які відбулася поступова перехід від рослинного до тваринного світу. Ці ранні форми переходу, хоч і не ідентичні з сучасними губками, дуже на них схожі; вони були справжніми організмами на межі - ні рослини, ні тварини - але вони кінцево призвели до розвитку справжніх тваринних форм життя.
65:2.3 (732.1) Бактерії, прості рослинні організми дуже примітивної природи, дуже мало змінилися від самого початку життя; вони навіть проявляють ступінь регресії в своїй паразитичній поведінці. Багато грибів також представляють регресивний рух у еволюції, бувши рослинами, які втратили здатність до вироблення хлорофілу та стали більш-менш паразитичними. Більшість бактерій, що спричиняють захворювання, та їх допоміжні вірусні тіла належать до цієї групи відступницьких паразитичних грибів. Протягом міжвікового періоду всі великі царства рослинного життя розвинулися з предків, від яких також походять бактерії.
65:2.4 (732.2) Висший тип протозойних тварин швидко з'явився, і з'явився раптово. З тих далеких часів амеба, типовий одноклітинний тваринний організм, майже не змінився. Він поводиться сьогодні майже так само, як і коли був останнім і найбільшим досягненням у розвитку життя. Цей мініатюрний організм та його протозойні кузени є для тваринного світу тим, чим бактерії є для рослинного царства; вони представляють собою виживання перших ранніх еволюційних кроків у диференціації життя разом з невдалим розвитком пізніших стадій.
65:2.4 (732.2) Висший тип протозойних тварин швидко з'явився, і з'явився раптово. З тих далеких часів амеба, типовий одноклітинний тваринний організм, майже не змінився. Він поводиться сьогодні майже так само, як і коли був останнім і найбільшим досягненням у розвитку життя. Цей мініатюрний організм та його протозойні кузени є для тваринного світу тим, чим бактерії є для рослинного царства; вони представляють собою виживання перших ранніх еволюційних кроків у диференціації життя разом з невдалим розвитком пізніших стадій.