13 Священні сфери Раю

13:0.1 (143.1) В ПРОСТОРІ МІЖ центральним Островом Раю та найближчим до нього колом планет Хавони розташовані три менших кола особливих сфер. Найвнутрішнє коло складається з семи таємничих сфер Всесвітнього Отця; друга група складається з семи сяючих світів Вічного Сина; на зовнішньому колі розташовані сім величезних сфер Нескінченного Духа, виконавчо-столичних світів Семи Верховних Духів.
13:0.2 (143.2) Ці три кола семи світів Отця, Сина та Духа є сферами неперевершеної величі та неймовірної слави. Нерозкритими для вас є навіть їх матеріальна чи фізична будова. Кожне коло є різноманітним за матеріалом, і кожен світ кожного кола відрізняється, за винятком семи світів Сина, які мають однакову фізичну структуру. Всі двадцять одна сфери є величезними, і кожна група з семи увіковічнена по-різному. Наскільки ми знаємо, вони існували завжди; подібно до Раю, вони є вічними. Не існує ані записів, ані традицій стосовно їх походження.
13:0.3 (143.3) Сім таємничих сфер Всесвітнього Отця, що обертаються навколо Раю в безпосередній близькості до вічного Острова, яскраво відображають духовнy світність центрального сяйва вічних Божеств, поширюючи це світло божественної слави по всьому Раю та навіть по семи колах Хавони.
13:0.4 (143.4) На семи священних світах Вічного Сина, здається, беруть свій початок безособисті енергії духовного сяйва. Жодна особистість не може перебувати на будь-якому з цих семи сяючих світів. Духовною славою вони освітлюють весь Рай та Хавону, і скеровують чисте духовне сяйво до семи надвсесвітів. Ці яскраві сфери другого кола також випромінюють своє світло (світло без тепла) на Рай та на мільярд світів семиконтурного центральної всесвіту.
13:0.5 (143.5) Сім світів Нескінченого Духа населені Семи Головними Духами, які керують долями семи надвсесвітів, відправляючи духовне сяйво Третьої Особи Божества до цих творінь часу та простору. І вся Хавона, але не Райський острів, купається в цих одухотворюючих впливах.
13:0.6 (143.6) Хоча світи Отця є найвищими сферами статусу для всіх особистостей, наділених Отцем, це не є їх винятковою функцією. Багато інших істот і сутностей, окрім особистостей, також перебувають на цих світах. І хоча кожен світ у колі Отця та колі Духа має окремий тип постійного громадянства, ми вважаємо, що світи Сина населяють однакові типи неособистісних істот. Серед корінних жителів Дівінінгтона є фрагменти Отця, інші категорії постійного громадянства вам не розкриті.
13:0.7 (143.7) У цих оповідях не розкривається велика низка цілей, яким служать у центральному всесвіті і у надвсесвітах двадцять один райський супутник. Ви здатні збагнути настільки мало про життя цих сфер, що не можете навіть сподіватися отримати щось схоже на послідовне уявлення про них, їх природу та функції; тисячі діяльностей, які там відбуваються, вам не розкриті. Ця двадцять одна сфера охоплює потенціали функціонування головного всесвіту. Ці оповідання надають лише побіжне уявлення про певні обмежені дії, що стосуються сучасної всесвітньої епохи великого всесвіту - радше одного з семи секторів великого всесвіту.

 

1. Сім Священних Світів Отця


13:1.1 (144.1) Угруповання священих сфер життя Отця містить єдині притаманні таємниці особистості у всесвіті всесвітів. Ці супутники Раю, найвнутрішнє з трьох кілець, є єдиними забороненими ділянками, пов'язаними з особистістю у центральному всесвіті. Нижній Рай та світи Сина також закриті для особистостей, але жоден з цих світів не стосується особистості безпосередньо.
13:1.2 (144.2) Райські світи Отця керуються найвищим порядком Стаціонарних Синів Трійці, Тринітизованими Таємницями Верховності. Про ці світи я можу розповісти небагато; про їхні численні види діяльності я можу розповісти ще менше. Такі відомості стосуються лише тих істот, які функціонують на них і походять з них. І хоч я досить добре обізнаний з шістьма з цих особливих світів, я ніколи не потрапляв на Дівінінгтон; цей світ повністю заборонений для мене.
13:1.3 (144.3) Однією з причин потаємності цих світів є те, що кожна з цих священних сфер містить особливий вираз або прояв Божеств, що складають Райську Трійцю; не особистість, а унікальну присутність Божества, яку можуть оцінити та зрозуміти лише ті конкретні групи інтелектів, які проживають або допускаються на ту чи іншу конкретну сферу. Тринітизовані Таємниці Верховності є особистісними представниками цих спеціалізованих та неперсональних присутностей Божества. І Таємниці Верховності є високоособистісними істотами, чудово обдарованими та дивовижно пристосованими до своєї високої та вимогливої роботи.
13:1.4 (144.4) 1. ДІВІНІНГТОН. Цей світ є, своєрідним чином, "лоном Отця", сферою особистісного спілкування Всесвітнього Отця, і на ньому є особливий прояв Його божественності. Дівінінгтон - це райське місце зустрічі Настроювачів Мислення, також це дім численних інших сутностей, особистостей та інших істот, які беруть свій початок у Всесвітньому Отці. Багато особистостей, окрім Вічного Сина, походять безпосередньо від самостійних актів Всесвітнього Отця. Лише фрагменти Отця та інші істоти, які мають пряме та виняткове походження від Нього, спілкуються та функціонують на цьому обітелі.
13:1.5 (144.5) Секрети Дівінінгтона включають таємницю наділення Настроювачами Мислення та їх місії. Їх природа, походження та технічна сторона їхнього контакту з простими істотами еволюційних світів є таємницею цієї райської сфери. Ці дивовижні явища не стосуються особисто нас, і тому Божества вважають за вірне приховувати певні аспекти цього великого і божественного служіння від нашого повного розуміння. У міру нашого контакту із цією фазою божественної діяльності, нам дозволяється повне знання цих справ, але ми не повністю проінформовані стосовно інтимних подробиць цього великого служіння.
13:1.6 (145.1) Ця сфера також містить таємниці природи, призначення та діяльності всіх інших форм фрагментів Отця, Гравітаційних Посланців та безлічі інших істот, які вам не відкриті. Цілком ймовірно, що приховані від мене істини, які стосуються Дівінінгтона, просто заплутають мене і перешкодять в моїй теперішній роботі, якщо відкриються. І знову ж таки, вони імовірно виходять за межі концептуальної здатності істот моєї категорії.
13:1.7 (145.2) 2. СОНАРІНГТОН. Ця сфера є "лоном Сина", особистим прийомним світом Вічного Сина. Це столична резиденція Раю для низхідних і висхідних Синів Бога, впродовж та після їх повної акредитації та остаточного затвердження. Цей світ є Райською домівкою для всіх Синів Вічного Сина і його рівноправних та допоміжних Синів. Існує безліч порядків божественного синівства пов'язаних з цією високою резиденцією, які не були розкриті смертним, оскільки вони не стосуються планів схеми сходження людського духовного прогресу через всесвіти до Раю.
13:1.8 (145.3) Таємниці Сонарінгтона включають таємницю втілення божественних Синів. Коли Син Божий стає Сином Людини, буквально народжується від жінки, як це сталося y вашому світі дев'ятнадцять століть тому, це є всесвітньою таємницею. Це трапляється скрізь по всесвітах, і це є таємницею божественного синівства Сонарінгтонy. Настроювачі є таємницею Бога Отця. Втілення божественних Синів є таємницею Бога Сина; ця таїна криється у сьомому секторі Сонарінгтонy, на ділянці в яку не проникає ніхто, крім тих, хто особисто пройшов через цей унікальний досвід. До вашої уваги були приведені лише ті фази втілення, які стосуються вашого шляху сходження. Існують багато інших фаз таємниці втілення Райських Синів причетних до нерозкритих типів місій служіння у всесвіті, які вам не з'ясовано. Сонарінгтон містить багато інших таємниць.
13:1.9 (145.4) 3. СПІРІТІНГТОН. Цей світ є "лоном Духа", Райською домівкою високих істот, які представляють виключно Нескінченого Духа. Тут збираються Сім Головних Духів та деякі з їхніх нащадків з усіх всесвітів. У цій небесній обителі також можна знайти численні нерозкриті категорії духовних особистостей, які не пов'язані з планами піднесення смертних створінь часу до Райських рівнів вічності, істот, призначених для різноманітної діяльності у всесвіті.
13:1.10 (145.5) Таємниці Спірітінгтона включають незбагненні таємниці відображення. Ми розповідаємо вам про грандіозне та всеосяжне явище відображення, головним чином тому, що воно діє в столичних світах семи надвсесвітів, але ми ніколи повністю не зможемо пояснити це явище, оскільки ми не повністю розуміємо його. Нам відомо багато, дуже багато, але численні базові деталі все ще лишаються для нас загадкою. Феномен відображення - це таємниця Бога-Духа. Вам були пояснені функції відображення, які стосуються схеми сходження індивідуумів, що пережили смерть, і вони саме так і діють, але відображення також є невід'ємною ознакою нормального функціонування численних інших фаз всесвітньої діяльності. Цей дар Безмежного Духа також використовується по інших каналах, окремих від тих, що збирають інформацію та розповсюджують її. Також існують інші таємниці Спірітінгтона.
13:1.11 (145.6) 4. Віцегерінгтон. Ця планета, "лоно Отця та Сина", є таємною сферою деяких нерозкритих істот, які беруть свій початок від Отця та Сина. Це також райська домівка для багатьох прославлених істот складного походження, їх виникнення є складним через численні різноманітні методи, що діють у семи надвсесвітах. Багато груп істот, чия ідентичність не була розкрита смертним Урантії, збираються на цій сфері.
13:1.12 (146.1) Секрети Віцегерінгтонy включають таїни тринітізації, a тринітізація становить таємницю повноважень представляти Трійцю, діяти як намісники Богів. Повноваження представляти Трійцю належить лише тим істотам, відкритим та нерозкритим, які були тринітізовані, створені, здійснені або увічнені будь-якими двома або всіма трьома членами Райської Трійці. Особистості, породжені актами тринітізації певних типів прославлених створінь, представляють не більше, ніж концептуальний потенціал, мобілізований у цій тринітізації, хоча такі істоти можуть підніматися до обіймів Божества, які відкриті для всіх істот цього зразка.
13:1.13 (146.2) Нетринітізовані істоти не повністю розуміють техніку тринітізації двома чи трьома Творцями, або певними іншими істотами. Ви ніколи не зрозумієте це явища повністю, якщо в далекому майбутньому вашого прославленого життєвого шляху, ви не спробуєте та не досягнете успіху у цій пригоді, бо що інакше ці секрети Віцегерінгтона завжди будуть вам заборонені. Але для мене, істоти високого походження з Трійці, усі сектори Віцегерінгтона відкриті. Я повністю розумію і так само цілком і свято оберігаю таємницю свого походження і призначення.
13:1.14 (146.3) Існують ще інші форми та фази тринітізації, які не були доведені до відома народів Урантії, і цей досвід, у його особистісних аспектах, належним чином захищений у секретному секторі Віцегерінгтона.
13:1.15 (146.4) 5. СОЛІТАРІНГТОН. Цей світ є "лоном Отця та Духа" і місцем збору величної громади нерозкритих істот, що походять від спільних дій Вселенського Отця та Безмежного Духа, істот, які мають риси Отця, на додаток до своєї спадщини від Духа.
13:1.16 (146.5) Це також дім для Поодиноких Посланців та інших особистостей надaнгeльського типу. Ви знаєте дуже мало про цих істот; величезна кількість категорій не відкрита на Урантії. Незважаючи на те, що вони проживають на п'ятому світі, це не обов'язково свідчить про те, що Отець брав участь у створенні Поодиноких Посланців чи їх надaнгeльських спільників, але цієї всесвітньої епохи Bін причетний то їхньої діяльності Під час поточного всесвітнього віку це також сфера статусу Всесвітніх Управляючих Енергією.
13:1.17 (146.6) Існує безліч додаткових порядків духовних особистостей, істот, невідомих людству, які розглядають Солітарінгтон як свою Райську домівку. Слід пам'ятати, що всі сектори та рівні всесвітньої діяльності так само повністю забезпечені духовними служителями, як і сфера, пов'язана з допомогою смертному людству піднятися до свого божественного райського призначення.
13:1.18 (146.7) Таємниці Солітарінгтона. Крім деяких секретів трінітізації, цей світ зберігає таємниці особистих відносин Безкінечного Духа з деякими вищими нащадками Третього Джерела та Центру. На Солітарінгтоні зберігаються таємниці тісної взаємодії численних нерозкритих категорій з духами Отця, Сина і Духа, з потрійним духом Трійці та з духами Верховного, Граничного і Верховно-Граничного.
13:1.19 (146.8) 6. СЕРАФІНГТОН. Цей світ, "лоно Сина та Духа", є домівкою величезних груп нерозкритих істот, створених Сином та Духом. Це також сфера призначення всіх ступінів служіння ангельських сонмів, включаючи супернафімів, секонафімів та серафімів. Також на центральних та віддалених всесвітах служать численні порядки незрівнянних духів, які не є "духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати". Усі ці духовні трудівники всіх рівнів та галузей всесвітньої діяльності розглядають Серафінгтон як свій Pайський дім.
13:1.20 (147.1) Секрети Серафінгтону містять потрійну таємницю, з яких можу згадати лише одну - таємницю серафімського транспорту. Здатність різних категорій серафімів та споріднених духовних істот охоплювати у своїх духовних формах всі порядки нематеріальних особистостей та переносити їх довгими міжпланетними подорожами є таємницею, замкненою в священних секторах Серафінгтону. Транспортні серафіми розуміють цю таємницю, але вони нас про неї не повідомляють, a можливо і не можуть це зробити. Інші таємниці Серафінгтону стосуються особистого досвіду деяких категорій духовних служителів, які ще не відкриті смертним. Mи утримуємося від обговорення таємниць таких тісно пов'язаних з вами істот, тому що ви майже здатні зрозуміти цей близький різновид існування, і представити навіть наші поодинокі знання таких явищ було б подібним до зради довіри.
13:1.21 (147.2) 7. АСЕНДІНГТОН. Цей унікальний світ є "лоном Отця, Сина та Духа", місцем зустрічі висхідних істот простору, приймальною сферою паломників часу, які проходять через всесвіт Хавони на шляху до Раю. Асендінгтон - це справжній райський дім для висхідних душ часу та простору, поки вони не досягнуть статусу Раю. Ви, смертні, проведете більшість своїх "канікул" в Хавоні на Асендінгтоні. Під час вашого життя в Хавоні, Асцендінгтон буде для вас тим, чим були керуючі реверсією під час локального та надвсесвітнього сходження. Тут ви ви будете займатися тисячами діяльностей, які виходять за межі уяви смертного. І, як під час кожного попереднього поступу Божественного піднесення, ваше людське "я" тут вступить у нові відносини з вашим божественним "я".
13:1.22 (147.3) Секрети Асендінгтону містять таємницю поступового та певного набуття матеріальним і смертним розумом духовного і потенційно невмирущого відображення характеру та ідентичності. Це явище становить одну з найбільш заплутаних таємниць всесвітів - еволюція невмирущої душі всередині розуму смертної та матеріальної істоти.
13:1.23 (147.4) Ви ніколи повністю не збагнете це таємниче перетворення, доки не дістанетесь Acендінгтону. І саме тому весь Асендінгтон буде відкритий для вашого здивованого погляду. Той сектор, який стосується саме цієї таємниці, яка є (або буде) виключно вашим досвідом та власністю вашого типу істоти, становить одну сьому частину Асендінгтону і він заборонений для мене. Цей досвід належить до вашого людської категорії існування. Мій тип особистості безпосередньо не має відношення до таких трансформацій. Тому це заборонено для мене і зрештою відкриється вам. Але навіть після того, як це вам буде розкрито, з якоїсь причини це назавжди лишиться вашою таємницею. Ви не розкриєте її нам або будь-якому іншому порядку істот. Ми знаємо про вічне злиття божественного Настроювача та невмирущої душі людського походження, але висхідні завершителі знають цей досвід як абсолютну реальність.

2. Взаємовідносини Світів Отця

 

13:2.1 (147.5) Домівки різних категорій духовних істот є величезними та дивовижними сферами, і вони рівні Раю своєю неперевершеною красою та величною славою. Це світи зустрічей, сфери возз’єднання, які служать постійними космічними адресами. Як завершителі, ви проживатимете в Раю, але Асендінгтон завжди буде вашою домівкою, навіть коли ви почнете служіння у зовнішньому просторі. Протягом усієї вічності ви будете вважати Асендінгтон своїм домом сентиментальних спогадів та згадок.. Коли ви станете духовними істотами сьомого ступеня, можливо, ви відмовитеся від свого статусу мешканця Раю.
13:2.2 (148.1) Якщо зовнішні всесвіти формуються, якщо вони будуть населені створіннями часу з потенціалом сходження, тоді ми припускаємо, що ці діти майбутнього також будуть розглядати Асендінгтон як райський дім.
13:2.3 (148.2) Асендінгтон - єдиний священний світ, що буде без обмежень відкритий для вашого огляду після прибуття до Раю. Віцегерінгтон зі свого боку - єдиний священний світ, що цілком і без обмежень відкритий для мого дослідження. І хоча його таємниці стосуються мого походження, в цю всесвітню епоху я не вважаю Віцегерінгтон своїм домівкою. Істоти що походять від Трійці і тринітізовані істоти - не одне й те ж саме.
13:2.4 (148.3) Істоти що походять від Трійці не повністю поділяють світи Отця; вони мають свої власні домівки на Остріві Раю в безпосередній близькості до Найсвятішої Сфери. Вони часто з'являються на Асендінгтоні, "лоні Отця-Сина-Духа", де вони спілкуються зі своїми братами, які прийшли з низьких світів простору.
13:2.5 (148.4) Ви можете припустити, що Сини Творці, маючи походження від Отця-Сина, вважатимуть Віцегерінгтон своєю домівкою, але це не так за сучасної всесвітньої епохи діяльності Бога Семикратного. І виникатимe багато подібних питань, які будуть бентежити вас, оскільки ви обов'язково зіткнетеся з багатьма труднощами, намагаючись зрозуміти явища, які відбуваються так близько до Раю. Bи також не здатні як слід міркувати над цими питаннями; ви просто так мало знаєте. І якби ви знали більше про світи Отця, ви б просто зіткнулися з ще більшими труднощами, аж поки не дізналися б про них усе. Статус на будь-якому з цих секретних світів досягається через служіння, а також через природу походження, і послідовні епохи всесвіту можуть перерозподіляти - і таки розподіляють - деякі з цих груп особистостей.
13:2.6 (148.5) Сфери внутрішнього кола скоріше є світами братерства и статусу, aніж справжніми житловими сферами. Смертні дістануться певного статусу на кожному зі світів Отця, крім одного. Наприклад: коли ви, смертні, досягнете Хавони, вам буде надано дозвіл відвідувати Асендінгтон, де вас радо зустрінуть, але вам не буде дозволено відвідувати шість інших священних світів. Після вашого проходження крізь райський устрій та після вашого прийняття до Корпусу Завершителів, вам надається дозвіл відвідувати Сонарінгтон, оскільки ви є синами Божими та висхідними істотами - і навіть більше. Але завжди залишатиметься одна сьома частина Сонарінгтонy, сектор таємниць інкарнації божественних Синів, який не буде відкритим для вашого дослідження. Ніколи ці таємниці не будуть розкриті для висхідних синів Божих.
13:2.7 (148.6) Згодом ви отримаєте повний доступ до Асендінгтонy та відносний доступ до інших світів Отця, за винятком Дівінінгтонy. Але навіть після того як ви станете завершителем і вам надасться дозвіл відвідати п'ять додаткових таємничих сфер, вам не буде дозволено відвідувати всі сектори цих сфер. Також вам не буде дозволено відвідувати терени Дівінінгтонy, «лонo Отця», хоча ви безперечно неодноразово будете перебувати «по праву руку Отця». Ніколи протягом всієї вічності не виникне необхідності вашої присутності у світі Настроювачів Мислення.
13:2.8 (149.1) Ці світи зустрічі духовного життя є забороненою площиною настільки, що нас просять навіть утримуватись від перемовин щодо отримання доступу до тих ділянок сфер, які повністю виходять за межі обсягу нашого досвіду. Ви можете стати досконалим створінням так само, як Всесвітній Отець є божественною досконалістю, але ви не можете пізнати усіх таємниць досвіду решти категорій особистостей всесвіту. Коли Творець має секрет особистого досвіду зі своїм створінням, Творець зберігає цю таємницю у вічній взаємодовірі.
13:2.9 (149.2) Усі ці таємниці, як припускається, відомі колективному тілу Трійцезатверджених Таємниць Верховенства. Ці істоти повністю зрозумілі лише групам з їхніх незвичайних світів; вони мало осягаються іншими категоріями. Після того, як ви досягнете Раю, ви будете знати і палко любити десять Таємниць Верховенства, які керують Аседінгтоном. За винятком Дівінінгтону, ви також досягнете часткового розуміння Таємниць Верховенства в інших світах Отця, хоча й не настільки досконало, як на Aседінгтоні.
13:2.10 (149.3) Тринітизовані Таємниці Верховності, як може випливати з назви, пов’язані з Богом Верховним; вони так само пов’язані з Богом Граничним і майбутнім Верховним-Граничним. Ці Секрети Верховенства є таємницями Верховного, а також таємницями Граничного, навіть таємницями Верховного-Граничного.

3. Священні Світи Вічного Сина

 

13:3.1 (149.4) Сім блискучиx сфер Вічного Сина є світами семи фаз суто духовного буття. Ці сяючі кулі є джерелом потрійного світла Раю та Хавони, їхній вплив значною мірою, але не повністю, обмежується центральним всесвітом.
13:3.2 (149.5) Особистість не присутня на цих супутниках Раю; отже мало з того, що стосується цих обителів чистого духу, можна представити смертній і матеріальній особистості. Нас вчать, що ці світи сповнені неособистісним життям істот Вічного Сина. Ми робимо висновок, що ці сутності зосереджуються для служіння в майбутних нових всесвітах космічного простору. Філософи Раю стверджують, що кожен цикл Раю, приблизно два мільярди років урантійського часу, свідчить про створення додаткових резервів цих категорій на таємничих світах Вічного Сина.
13:3.3 (149.6) Наскільки мені відомо, жодна особистість ніколи не була на будь-якому з цих світів Вічного Сина. Мені ніколи не доручали відвідати жоден з цих світів за весь мій довгий досвід у Раю та поза ним. Навіть особистості, співтворені Вічним Сином, не відвідують ці світи. Ми робимо висновок, що всі типи безособистих духів - незалежно від походження - допускаються до цих духовних осель. Оскільки я є особистістю і маю духовну форму, без сумніву, такий світ здавався би порожнім і занедбаним, навіть якби мені дозволили відвідати його. Високі духовні особистості не прагнуть задовольнитись безцільною цікавістю, абсолютно некорисною пригодою. Завжди існує занадто багато інтригуючих і цілеспрямованих подій, щоб дозволити проявитися значній зацікавленості тими проектами, які або марні, або нереальні.

4. Світи Нескінченного Духа

 

13:4.1 (149.7) Між внутрішнім колом Хавони та сяючими сферами Вічного Сина обертаються сім світів Безкінечного Духа, що населені Його нащадками, тринітизованими синами прославлених створених особистостей та іншими типами нерозкритих істот, які займаються ефективним управлінням багатьма справами різних сфер діяльності всесвіту.

13:4.2 (150.1) Сім Головних Духів є вищими й остаточними представниками Безмежного Духа. Вони залишаються, зосереджуючи енергію, у своїх особистих розташуваннях на периферії Раю, але всі заходи, пов’язані з їхнім управлінням і керівництвом великим всесвітом, здійснюються на цих семи спеціальних виконавчих сферах Нескінченного Духа та з них. Сім Головних Духів насправді є колесом балансу між розумом і духом у всесвіті всесвітів, всеосяжною, всеохоплюючою та всекоординуючою силою центрального розташування.

3:4.3 (150.2) Головні Духи функціонують на цих семи особливих сферах, аби вирівняти та стабілізувати контури космічного розуму великого всесвіту. Вони також пов’язані з відмітним духовним ставленням і присутністю Божеств у всьому великому всесвіті. Фізичні реакції однорідні, незмінні, завжди миттєві й автоматичні. Але емпірична духовна присутність відповідає глибинним умовам або станам духовної сприйнятливості, притаманним індивідуальним розумам сфер.

13:4.4 (150.3) Фізична вплив, присутність і функція незмінні в усіх всесвітах, малих чи великих. Натомість відмінним чинником духовної присутності або реакції на неї, є мінливий диференціал у її розпізнаванні та сприйнятті вольовими створіннями. У той час як духовна присутність абсолютного та екзистенціального Божества жодним чином не залежить від ставлення лояльності чи нелояльності з боку створених істот, воднораз істинною є те, що функціонуюча присутність субабсолютного та емпіричного Божества безумовно та безпосередньо залежить від рішення, вибору і вольового ставлення таких кінцевих створених істот — крізь вірність і відданість окремої істоти, планети, системи, сузір’я або всесвіту. Але ця духовна присутність божества не є химерною чи довільною; ступінь її емпіричної змінчивості властивий обдаруванню свобідною волею особистісних створінь.
13:4.5 (150.4) Визначний фактор змінчивості духовної присутності існує у ваших власних серцях і розумі і полягає у способі вашого власного вибору, у рішеннях вашого розуму та у рішучості вашої власної волі. Ця різниця притаманна добровільним реакціям розумних особистісних істот, створінь, яких Всесвітній Отець призначив застосовувати цю свободу вибору. І Божества завжди залишаються вірними рівню коливання своїх духів, задовольняючи умови та вимоги цієї змінчивості вибору створінь - або дарують більше своєї присутності у відповідь на щире бажання істоти, або віддаляються від сцени, оскільки їхні створіння приймають несприятливе рішення, користуючись божественним даром свобідного вибору. І таким чином дух божества стає смиренно слухняним вибору створінь світів.
13:4.6 (150.5) Виконавчі місцепербування Семи Головних Духів насправді є райськими столицями семи надвсесвітів та їхніх співвідносних сегментів у космічному просторі. Кожний Головний Дух керує одним надвсесвітом, і кожен із цих семи світів виключно призначений одному з Головних Духів. Поза межами Раю буквально не існує жодної фази управління сімома надвсесвітами, яка б не була передбачена в цих виконавчих світах. Вони не на стільки недоступні, як сфери Отця чи Сина, і хоча статус проживання обмежений місцевими істотами та тими, хто на них працює, ці сім адміністративних планет завжди відкриті для всіх істот, які бажають їх відвідати та кому доступні необхідні засоби пересування.
13:4.7 (151.1) Для мене ці виконавчі світи є найбільш цікавими та захоплюючими місцями поза Раєм. Для мене ці виконавчі світи є найцікавішими та найбільш інтригуючими місцями за межами Раю. У жодному іншому місці великого Всесвіту неможливо спостерігати таку різноманітну діяльність, яка включає стільки різних типів живих істот, роботу пов’язану із заходами на стількох різноманітних рівнях, сповнену одночасно матеріальними, інтелектуальними та духовними заняттями. Коли мені надається період відпочинку від призначеного мені завдання, і якщо мені випадково видається опинитися в Раю чи в Хавоні, я зазвичай вирушаю до одного з цих зайнятих світів Семи Головних Духів, аби там надихнути свій розум цими видовищами підприємливості, відданості, вірності, мудрості і ефективності. Ніде більше я не можу спостерігати такого дивовижного взаємозв'язку проявів особистості на всіх семи рівнях реальності всесвіту. І мене завжди надихає діяльність тих, хто добре вміє виконувати свою роботу і отримує від неї величезне задоволення.
13:4.8 (151.2) [Представлено Вдосконалювачем Мудрості, уповноваженим діяти Од Віку Древніми на Уверсі.]